Satış Danışma Hattı: 0(850) 532 43 40 | 0(312) 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

Blog

Ana Sayfa » e-Arşiv Fatura » 10 Soruda e-Fatura E-Arşiv Fatura

10 Soruda e-Fatura E-Arşiv Fatura

Eki 31, 2020e-Arşiv Fatura, e-Fatura, Genel

e-Fatura yeni bir belge türü olmayıp dijital bir ortamda hazırladığınız faturaların gönderim ve alım işlemlerini de yine internet ortamında sağladığınız elektronik bir fatura türüdür. Kağıt faturadan hukuki anlamda bir farklılığı olmamasına rağmen e-Fatura daha hızlı olması ve verimli olması nedeniyle kağıt faturaya istinaden daha çok tercih edilmektedir.

1) e-Fatura Nedir ?

e-Fatura kullanımda olan kağıt faturadan farklı bir fatura türü değildir. Kağıt olarak düzenlenen faturalarda yer alan bilgilerin bilgisayar ortamında düzenlenerek alıcıya internet üzerinden gönderilmesini sağlamaktadır. e-Faturalar oluşturulma esnasında iki senaryo türü ile düzenlenmektedir.

Temel e-Fatura Senaryosu: e-Fatura oluşturma esnasında senaryonun temel fatura seçilmesi durumunda faturanız alıcıya kabul edilmiş olarak gönderilmektedir.

Ticari e-Fatura senaryosu: e-Fatura oluşturma esnasında fatura senaryonuzu ticari fatura olarak seçmeniz ve gönderim işlemini tamamlamanız ile birlikte faturanız alıcıya 8 gün süreli kabul/red hakkı ile birlikte gönderilir. Alıcı faturanıza red yanıtı vermesi ile faturanız iptal olmakta, kabul yanıtı vermesi ile faturanız geçerli bir fatura halini almaktadır. 8 günlük süre sonunda alıcının faturanıza/kabul red yanıtı vermediği durumda ise faturanız otomatik olarak kabul işlem yanıtı almaktadır.

2) e-Fatura Ne Gibi Avantajlar Sağlar ?

 • e-Faturada kağıt fatura olduğu gibi kağıt kullanımı olmadığından çevreye verilen zarar minimuma inmektedir.
 • Kağıt fatura da olan uzun süren oluşturma, gönderme ve saklama gibi yorucu aşamalardan kurtularak; işlemler daha hızlı gerçekleşmekte ve iş yükünüzü hafifletmektedir.
 • Elektronik ortamda yapılan işlemler sayesinde faturalarınız kaybolmaz çünkü otomatik özel entegratör güvencesinde10 yıl boyunca saklanmaktadır, bu sayede geçmişe dönük faturalarınızı da bulmanız kolaylaşmaktadır.
 • Faturalarınızı kargolama maliyetleriniz ortadan kalkar ve firmalar arasında gönderim ve alım güvenilir bir şekilde sağlanır.

3) e-Fatura’ya Geçme Zorunluğu Olan Kimlerdir ?

Firmanızın büyük veya küçük olması yada şahıs ve tüzel şirketi olması e-Faturaya geçmenize engel değildir. Herhangi bir ciro kısıtlaması olmadan Anonim, Limited Şirketi veya Şahıs şirketi olan tüm mükellefler e-faturaya geçip sunduğu kolaylıklardan yararlanabilir.

Zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler;

 • 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 1.7.2020 tarihi ile e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.
 • 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV de olan malların imal, ithali (bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren  (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler 1.1.2020 tarihinden itibaren) e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmektedir.
 • GİB’in, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilebilmesi öngörülmektedir.
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1.1.2020 tarihine kadar başvurularını tamamlayıp e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

4) Gönderilen e-Fatura’da Değişiklik Yapılabilir Mi ? ve e-Fatura İptali Nasıl Yapılır ?

Gönderilen e-fatura üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Gönderdiğiniz e-Fatura’nın iptalini aşağıdaki süreçlerle gerçekleştirebilirsiniz:

Ticari senaryo ile düzenlenen eFaturalarda, karşı tarafın 8 gün içerisinde reddetmesiyle faturanız iptal edilerek yeni bir fatura oluşturmanız gerekmektedir. Aksi durumda fatura onaylanmış olur ve reddetme işlemi yapılamaz

Temel senaryo ile düzenlenen e-Faturalarda reddetme seçeneği bulunmaz. Temel e-fatura gönderilmiş geçerli bir fatura olarak sayılmaktadır ve iptal edilmek isteniyorsa, faturayı gönderdiğiniz müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-faturası oluşturup tarafınıza göndermesi gerekmektedir. Aksi durumda isemali mühürünüz ile GİB e-Fatura İptal Portalı üzerinden e-Fatura iptali yapabilirsiniz.

5) e-Arşiv Fatura Nedir ?

e-Faturaya geçmemiş ve vergi mükellefi olmayan bir tüzel ya da şahıs/gerçek firmaya kesilecek olan fatura tipine e-arşiv fatura denir. e-Fatura da olduğu gibi e-arşiv faturada da elektronik ortamda hazırlanıp karşı tarafa gönderimi e-posta yoluylayapılır. İsteğiniz doğrultusunda çıktı alarak kağıt şeklinde dee-arşiv faturanızın iletimini sağlayabilirsiniz.

6) e-Arşiv Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olan Kimleridir ?

 • e-Fatura hizmeti kullanan tüm mükellefler
 • Aracı hizmet sağlayıcıları
 • İnternet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması’na 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu geçiş yapacaklar.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1.1.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarın 5.000TL’yi ) aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

7) e-Arşiv Fatura Ne Gibi Faydalar Sağlar ?

 • Elektronik ortamda hızlı bir şekilde faturalarınızı oluşturabilir ve e-faturaya geçmemiş mükelleflere kolaylıkla ve anında e-posta ile gönderebilirsiniz.
 • Dijital ortamda hazırlanan e-arşiv fatura iş süreçlerinizi hızlandırarak vakit kaybınınızı önler ve şirketinizin verimliliğini artırma da yardımcı olur.
 • Kağıt tasarrufu sayesinde çevreye zarar verilmediği gibi; basım, kargolama gibi maliyetleri ve iptal etmek için faturanın aslına ihtiyacınız yoktur.

8) e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’nın Farkı Nedir ?

e-Fatura da GİB üzerinden faturalar alıcıya iletilirken , e-arşiv faturada e-mail yoluyla ya da çıktı alınarak alıcıya iletilir. e-Fatura da sadece alıcısı e-fatura kullanıma geçmiş mükelleflere gönderilirken, e-arşiv fatura da e-fatura kapsamında olmayan mükelleflere gönderilir.

9) e-Fatura’ya Geçmeden Sadece e-Arşiv Fatura Kesebilirmiyim ?

Özel entegratör aracılığı e-Fatura mükellefi olmadan yalnızca e-arşiv faturası ile kesmek mümkün değildir. Gelir idaresi başkanlığının belirlediği zorunluluk hadleri dışında e-fatura ve a-arşiv fatura kesmek isteyen mükellefler isteğe bağlı geçiş sağladığından e-defter uygulamasına zorunluluk hadlerini aşmadıkları sürefce geçmekle yükümlü değildirler. Böylelikle özel entegratör üzerinden e-arşiv fatura kesmek isteyen mükellefler kağıt fatura kullanımı kaldırarak e-fatura ve e-arşiv faturaya isteğe bağlı geçerek elektronik ortamda fatura kesmenin avantajlarından faydalanabilmektedir.

10) e-Fatura’ya Geçersem e-Defter’e de Geçmek Zorundamıyım ?

Gelir idaresi başklanlığınınn duyurduğu zorunluluk hadlerini aşmayan  mükellefler e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-irsaliye vb. uygulamalara isteğe bağlı geçiş sağlayarak e-deftere geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

TURKUAZSOFT ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter  Ayrıcalıklarından Faydalanın!
e-DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

e-Bülten Aboneliği

e-Dönüşüm'den Uzak Kalmayın e-Posta Bültenimize Abone Olun!

Lütfen Bekleyin

Kaydınız Başarıyla Alınmıştır, Teşekkürler !

strategy-right-i859mage

e-Belge Portal Özellikleri

e-Dönüşüm Portal ile e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Makbuz vb. elektronik belgelerinizi saniyeler içerisinde oluşturun.

e-Belge ERP Entegrasyonu

e-Belge ERP Entegrasyonu ile ticari programınızdan e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye kesebilir ayrıca fatura işlemenize gerek kalmaz.

email-4284157_640

e-Dönüşüm'den Uzak Kalmayın e-Posta Bültenimize Abone Olun !

E-Posta Adresinizi Kaydederek Haftalık ve Aylık e-Dönüşüm Bültenimize Kaydolabilirsiniz.

Tebrikler, başarıyla kaydedildi!