SATIŞ DANIŞMA HATTI :   0850 532 43 40 - 0312 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere, 1/7/2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)  5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1/7/2019 tarihine kadar) e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu kararlaştırılmıştır.

Tebliğ’in devamı için tıklayın.

Tebliğ hakkında daha fazla bilgi almak ve hizmetlerimiz hakkında sorularınız için bizi arayın!

TURKUAZSOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

0850 532 43 40 – 0312 830 69 59