Satış Danışma Hattı: 0(850) 532 43 40 | 0(312) 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

e-Belge Hizmetleri

Her Ölçekten Firma İçin Oluşturulan

Turkuazsoft e-Paket Sistemi ile Ayrıcalığı Keşfedin !

e-Fatura | Elektronik Fatura

e-FATURA uygulaması, elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli bir biçimde sağlamak amacı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

> İNCELE

e-Arşiv | Elektronik Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura, e-Fatura mükellefi olmayan tüm mükelleflere bütün faturalarınızı elektronik ortamdan e-posta yolu ile veya kağıt çıktısı olarak gönderme olanağı sağlayan uygulamadır.

> İNCELE

e-İrsaliye | Elektronik İrsaliye

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olup Gelir İdaresi Tarafından merkezleştirilen ve uygulamaya kayıtlı firmaların arasında düzenlenen ve paylaşımı sağlanan bir çözümdür.

 

> İNCELE

e-Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilen belgedir.

 

> İNCELE

e-Defter | Elektronik Defter

e-DEFTER, tutulması zorunlu olan Büyük Defterlerde ve Yevmiye Defterlerinde yer alması zorunlu tutulan tüm bilgilerin elektronik ortama aktarılmasını sağlayan bir sistemdir

> İNCELE

e-İhracat | Elektronik İhracat

Malın veya malların gümrük mevzuatına uygun Türkiye gümrük bölgesi dışına ve serbest bölgelere çıkarılması işlemleri için satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten  belgeyi ifade eder.

>İNCELE

 

e-Bilet | Elektronik Bilet

e-Bilet, kağıt bilet özellikleri ile aynı işleve sahip elektronik ortamda oluşturulan biletlere verilen addır. e-Bilet çözümü sayesinde kullanıcıların kağıt bilete gerek duymadan tamamen dijital ortamda hizmet sağlama olanağı sunar.

 

>İNCELE

e-Müstahsil Makbuzu

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden tarımsal ve hayvansal ürünler alan birinci sınıf tüccarların ticari faaliyetlerinin elektronik olarak yürütülmesi için, müstahsil makbuzu ile aynı nitelikleri taşıyan elektronik belgedir.

>İNCELE