SATIŞ DANIŞMA HATTI :   0850 532 43 40 - 0312 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

E-defter beratı 1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliğine göre; “elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Malî Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyayı” ifade etmektedir.

E-defter beratı e-defterin değişmezliğini ispat etmeye yönelik bir uygulamadır. Beratın içeriğinde oluşturulan defterin türü, dönemi, beratın oluşturulduğu tarih, berat numarası, mükellef bilgileri, malî müşavir bilgileri ve GİB onay bilgileri yer almaktadır.Beratı olmayan bir e-defterin hukukî vasıf taşımamaktadır.

E-defter beratı GİB tarafından onaylandıktan sonra e-defterde değişiklik yapılamaz. E-defter beratı oluşturulduktan ve onaylanmasından sonra ortaya çıkan ve düzeltilmesi gereken kayıtlar muhasebe kurallarına uygun bir şekilde câri ay içerisinde düzeltilir.

Zaman damgası bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kayıttır.

İsteğe bağlı bir uygulama olan zaman damgası e-defter uygulamasında herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeniyle e defter beratların GİB tarafından onaylanamaması durumunda beratları zaman damgalı olarak e-imza ile imzalanması veya malî mühür ile onaylanması halinde e-defterin zamanında oluşturulduğunu ispatlamak amacıyla kullanılmaktadır.

TURKUAZSOFT ile e-Defter Ayrıcalıklarından Faydalanın Şimdi Danımanlık Alın!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59