SATIŞ DANIŞMA HATTI :   0850 532 43 40 - 0312 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

E-defter kullanıcıları kendilerine verilen izinler kapsamında daha önce belirlenen standart ve formatlara uygun olarak ve aylık dönemler itibariyle e-defter oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır.

1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliğinde e-defter oluşturma aşamaları şu şekilde ifade edilmiştir;

  • Gerçek kişiler e-defterlerini e-imza veya malî mühür ile imzalar,
  • Tüzel kişiler ise e-defterlerini malî mühür ile imzalar,
  • İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.
  • Başkanlık malî mühürü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmez üzere ilgili olduğu elektronik defter ile birlikte muhafaza edilir.

TURKUAZSOFT ile e-Defter Ayrıcalıklarından Faydalanın Şimdi Danımanlık Alın!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

Call Now Button