Satış Danışma Hattı: 0(850) 532 43 40 | 0(312) 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

e-Defter Programı

| Elektronik Defter Programı

Turkuazsoft ile Gelir İdaresi Regülasyonlarına tam zamanında uyum sağlayın. e-Defter Programı ile özel entegratör güvencesinde e-Defteri GİB standartlarına uygun olarak oluşturun ve gönderin.

Turkuazsoft

e-Defter Programı Özellikleri

1- Aylık e-Defter Hazırlığı

Yevmiye Defteri ve Büyük Defter için XBRL (eXtensible Business Markup Language – Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) formatına uygun aylık defterin e-defter programı ile hazırlanması.

2- Mali Mühür ile İmzalama

Gerçek ve Tüzel Kişilerin TÜBİTAK KAMUSM’den tedarik ettiği Mali Mühür ile defterin e-defter programı üzerinden imzalama ve onaylama işlemi.

3- Onaylanan e-Defterin Mühür Değerinin Alınması

4- e-Defter Beratı İmzalama/Onaylama

e-Defterin imza değerini taşıyan e-Defter Beratının program ile elektronik ortamda hazırlanarak imzalanması/mühürlenmesi.

5- e-Defter Uygulaması Giriş/Gönderim

e-Defter Uygulamasına girilerek berat GİB Başkalığına gönderilir.

6- GİB Mühür Onayı

GİB uygulamadan gelen e-defter beratı kendi mühürüyle onaylar.

7- e-Defter ve Beratı İndirme/Saklama

e-Defter ve Beratının e-defter programı ile indirilmesi ve e-defter saklama işlemi.

e-defter-turkuazsoft

7/24 Canlı e-Belge Sistemi

Uzaktan Erişim Desteği

Mobil Erişim Özelliği

e-Defter'e Geçmenin Avantajları Nelerdir?

İşletmelerin yasal olarak kullanmak zorunda olduğu yevmiye defteri ve büyük defterin kâğıt ortamında tutulması mükelleflerin basım, saklama ve onay maliyetine katlanmalarına sebep olmaktadır.

Ayrıca defterlerin kâğıt olarak tutulması iç ve dış denetimlerin etkin bir şekilde yapılmasına engel teşkil etmektedir.

E-defter uygulaması ile birlikte işletmelerin defterler ile ilgili basım, saklama ve onay maliyetleri ortadan kalkarken, iç ve dış denetimlerin daha kolay ve etkin bir şekilde yapılmaktadır.

Genel olarak e-defter uygulamasının kullanıcılarına sağlamış olduğu avantajlar şunlardır;

  • Özellikle işlem hacmi yüksek olan işletmeler için defterlerin temin masrafların ortadan kalkması,
  • Defterlerin noterlere tasdik ettirmesine gerek kalmaması,
  • Defterlerin saklama maliyetlerinin ortadan kalkması,
  • Kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azalması,
  • Vergi incelemelerine kolaylık sağlaması,
  • Defterlere hızlı ve kolay ulaşım,İşletme için denetlemelerde defterlerin hızlı ve etkin kullanımı,
  • Vergi kayıplarının ve kaçakların önlenmesi,
  • Çevreye vermiş olduğu katkı.

Turkuazsoft ile e-Defter Programı Ayrıcalıklarından Faydalanın Şimdi Danımanlık Alın!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

e-Defter Oluşturma Süreci

E-defter kullanıcıları kendilerine verilen izinler kapsamında daha önce belirlenen standart ve formatlara uygun olarak ve aylık dönemler itibariyle e-defter oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır.1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliğinde e-defter oluşturma aşamaları şu şekilde ifade edilmiştir;Gerçek kişiler e-defterlerini e-imza veya malî mühür ile imzalar,Tüzel kişiler ise e-defterlerini malî mühür ile imzalar,İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.Başkanlık malî mühürü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmez üzere ilgili olduğu elektronik defter ile birlikte muhafaza edilir.TURKUAZSOFT ile e-Defter Ayrıcalıklarından Faydalanın Şimdi Danımanlık Alın!DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

E-Defter Uygulamasının Yasal Dayanakları

e-Defter, 6102 Sayılı T.T.K. Ticarî Defterler başlıklı 64. Maddesinde “… Fizikî ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticarî defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.”ifadesi ile e-Defter uygulamasında yetkili bakanlıklar belirlenmiştir.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı e-Defter uygulaması kapsamında T.T.K.’ dan almış oldukları yetkilere istinaden 1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliği ve 2 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliği yayımlanmıştır.Ayrıca Maliye Bakanlığı V.U.K.’dan almış olduğu yetkiye dayanarak e-Defter uygulaması kapsamında 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ve 67 Sıra No.lu V.U.K. Sirküleri yayımlamıştır.TURKUAZSOFT ile e-Defter‘ya Kullanmak Şimdi Çok Kolay!DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59