SATIŞ DANIŞMA HATTI :   0850 532 43 40 - 0312 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

10 Soruda 2020 e-Fatura ve e-Arşiv Fatura

10 Soruda 2020 Yılı e-Fatura ve e-Arşiv Fatura

e-Fatura yeni bir belge türü olmayıp dijital bir ortamda hazırladığınız faturaların gönderim ve alım işlemlerini de yine internet ortamında sağladığınız elektronik bir fatura türüdür. Kağıt faturadan hukuki anlamda bir farklılığı olmamasına rağmen e-Fatura daha hızlı olması ve verimli olması nedeniyle kağıt faturaya istinaden daha çok tercih edilmektedir.

1) e-Fatura Nedir?

e-Fatura kullanımda olan kağıt faturadan farklı bir fatura türü değildir. Kağıt olarak düzenlenen faturalarda yer alan bilgilerin bilgisayar ortamında düzenlenerek alıcıya internet üzerinden gönderilmesini sağlamaktadır. e-Faturalar oluşturulma esnasında iki senaryo türü ile düzenlenmektedir.

Temel e-Fatura Senaryosu: e-Fatura oluşturma esnasında senaryonun temel fatura seçilmesi durumunda faturanız alıcıya kabul edilmiş olarak gönderilmektedir.

Ticari e-Fatura senaryosu: e-Fatura oluşturma esnasında fatura senaryonuzu ticari fatura olarak seçmeniz ve gönderim işlemini tamamlamanız ile birlikte faturanız alıcıya 8 gün süreli kabul/red hakkı ile birlikte gönderilir. Alıcı faturanıza red yanıtı vermesi ile faturanız iptal olmakta, kabul yanıtı vermesi ile faturanız geçerli bir fatura halini almaktadır. 8 günlük süre sonunda alıcının faturanıza/kabul red yanıtı vermediği durumda ise faturanız otomatik olarak kabul işlem yanıtı almaktadır.

2) e-Fatura Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

 • e-Faturada kağıt fatura olduğu gibi kağıt kullanımı olmadığından çevreye verilen zarar minimuma inmektedir.
 • Kağıt fatura da olan uzun süren oluşturma, gönderme ve saklama gibi yorucu aşamalardan kurtularak; işlemler daha hızlı gerçekleşmekte ve iş yükünüzü hafifletmektedir.
 • Elektronik ortamda yapılan işlemler sayesinde faturalarınız kaybolmaz çünkü otomatik özel entegratör güvencesinde10 yıl boyunca saklanmaktadır, bu sayede geçmişe dönük faturalarınızı da bulmanız kolaylaşmaktadır.
 • Faturalarınızı kargolama maliyetleriniz ortadan kalkar ve firmalar arasında gönderim ve alım güvenilir bir şekilde sağlanır.

3) e-Fatura’ya Geçme Zorunluğu Olan Kimlerdir?

Firmanızın büyük veya küçük olması yada şahıs ve tüzel şirketi olması e-Faturaya geçmenize engel değildir. Herhangi bir ciro kısıtlaması olmadan Anonim, Limited Şirketi veya Şahıs şirketi olan tüm mükellefler e-faturaya geçip sunduğu kolaylıklardan yararlanabilir.

Zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler;

 • 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 1.7.2020 tarihi ile e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.
 • 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV de olan malların imal, ithali (bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren  (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler 1.1.2020 tarihinden itibaren) e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmektedir.
 • GİB’in, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilebilmesi öngörülmektedir.
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1.1.2020 tarihine kadar başvurularını tamamlayıp e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Detaylı Bilgi için GİB Geçiş Takvimini İnceleyiniz >

4) Gönderilen e-Fatura’da Değişiklik Yapılabilir Mi? ve e-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

 

Gönderilen e-fatura üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Gönderdiğiniz e-Fatura’nın iptalini aşağıdaki süreçlerle gerçekleştirebilirsiniz:

Ticari senaryo ile düzenlenen eFaturalarda, karşı tarafın 8 gün içerisinde reddetmesiyle faturanız iptal edilerek yeni bir fatura oluşturmanız gerekmektedir. Aksi durumda fatura onaylanmış olur ve reddetme işlemi yapılamaz

Temel senaryo ile düzenlenen e-Faturalarda reddetme seçeneği bulunmaz. Temel e-fatura gönderilmiş geçerli bir fatura olarak sayılmaktadır ve iptal edilmek isteniyorsa, faturayı gönderdiğiniz müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-faturası oluşturup tarafınıza göndermesi gerekmektedir. Aksi durumda isemali mühürünüz ile GİB e-Fatura İptal Portalı üzerinden e-Fatura iptali yapabilirsiniz.

5) e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Faturaya geçmemiş ve vergi mükellefi olmayan bir tüzel ya da şahıs/gerçek firmaya kesilecek olan fatura tipine e-arşiv fatura denir. e-Fatura da olduğu gibi e-arşiv faturada da elektronik ortamda hazırlanıp karşı tarafa gönderimi e-posta yoluylayapılır. İsteğiniz doğrultusunda çıktı alarak kağıt şeklinde dee-arşiv faturanızın iletimini sağlayabilirsiniz.

6) e-Arşiv Fatura’ya Geçme Zorunluluğu Olan Kimleridr?

 • e-Fatura hizmeti kullanan tüm mükellefler
 • Aracı hizmet sağlayıcıları
 • İnternet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması’na 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu geçiş yapacaklar.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1.1.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarın 5.000TL’yi ) aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

 

7) e-Arşiv Fatura Ne Gibi Faydalar Sağlar?

 • Elektronik ortamda hızlı bir şekilde faturalarınızı oluşturabilir ve e-faturaya geçmemiş mükelleflere kolaylıkla ve anında e-posta ile gönderebilirsiniz.
 • Dijital ortamda hazırlanan e-arşiv fatura iş süreçlerinizi hızlandırarak vakit kaybınınızı önler ve şirketinizin verimliliğini artırma da yardımcı olur.
 • Kağıt tasarrufu sayesinde çevreye zarar verilmediği gibi; basım, kargolama gibi maliyetleri ve iptal etmek için faturanın aslına ihtiyacınız yoktur.

8) e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’nın Farkı Nedir?

e-Fatura da GİB üzerinden faturalar alıcıya iletilirken , e-arşiv faturada e-mail yoluyla ya da çıktı alınarak alıcıya iletilir. E-fatura da sadece alıcısı e-fatura kullanıma geçmiş mükelleflere gönderilirken, e-arşiv fatura da e-fatura kapsamında olmayan mükelleflere gönderilir.

9) e-Fatura’ya Geçmeden Sadece e-Arşiv Fatura Kesebilirmiyim?

Özel entegratör aracılığı e-Fatura mükellefi olmadan yalnızca e-arşiv faturası ile kesmek mümkün değildir. Gelir idaresi başkanlığının belirlediği zorunluluk hadleri dışında e-fatura ve a-arşiv fatura kesmek isteyen mükellefler isteğe bağlı geçiş sağladığından e-defter uygulamasına zorunluluk hadlerini aşmadıkları sürefce geçmekle yükümlü değildirler. Böylelikle özel entegratör üzerinden e-arşiv fatura kesmek isteyen mükellefler kağıt fatura kullanımı kaldırarak e-fatura ve e-arşiv faturaya isteğe bağlı geçerek elektronik ortamda fatura kesmenin avantajlarından faydalanabilmektedir.

10) e-Fatura’ya Geçersem e-Defter’e de Geçmek Zorundamıyım?

Gelir idaresi başklanlığınınn duyurduğu zorunluluk hadlerini aşmayan  mükellefler e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-irsaliye vb. uygulamalara isteğe bağlı geçiş sağlayarak e-deftere geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

TURKUAZSOFT ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter  Ayrıcalıklarından Faydalanın!
e-DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

e-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

e-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

| Temel Fatura ve Ticari e-Fatura Senaryolarında İptal Durumu

e-Fatura iptali ve gönderim süreçlerinde faturanın iptal edilmesi gereken durumlarda iptal süreci iki şekilde gerçekleşir. İlk durum Gelir İdaresine gönderimi yapılmış e-Faturaların ve ikinci durum ise gönderimi yapılmamış e-Faturaların iptali olmaktadır.

GİB Gönderimi Yapılmamış e-Faturaların İptali

Fatura oluşturma sayfasında kaydetmiş olduğunuz e-Faturalar gönderilmeden önce, müteselsilik kontrolü ve kullanıcı son kontrolü için e-Dönüşüm portalınız içerisinde Giden Faturalar menüsü altında listelenmektedir. Gönderim işlemi yapmadığınız e-Faturaların iptali, faturanın fiilen kesilmediği durum içerisinde kabul edilmektedir. Böylece gönderimini tamamlamadığınız  e-Faturaları iptal etmek durumunda kaldığınızda Giden Faturalar menüsü içerisinden bularak tekrar düzenleyebilir veya farklı müşterilere gönderilmek üzere tüm alanlarını baştan düzenleyebilirsiniz. Gönderimi tamamlanmayan e-Faturaların iptali için herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmayıp iptal etmek istediğiniz faturanın alıcısını bilgilendirme zorunluluğunuz yoktur.

GİB Gönderimi Yapılan e-Faturaların İptali

Fatura oluşturma sayfasında kaydetmiş olduğunuz e-Faturalar Giden Faturalar menüsü altında listelenmektedir. Eğer bu listeden faturanızın GİB gönderimini onayladıysanız, GİB gönderimi tamamlanan faturaların iptali olarak fatura iptalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gönderimi tamamlanan veya gönderimde olan faturalar için fatura iptali söz konusu olduğunda kesilen e-Faturanın senaryosu bilmek iptal sürecini kolayca gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Temel ve Ticari e-Faturaların iptali sürecinde aşağıdaki adımları uygulayarak resmi olarak e-Faturanızın iptalini gerçekleştirebilirsiniz.

Ticari Senaryo ile Oluşturulan e-Faturaların İptal Adımları

 • GİB Gönderimi tamamlanan faturanızı Giden Faturalar menüsünden listeleyip faturayı tekrar görüntüleyerek senaryosunun ne olduğunu kesinleştiriniz.
 • Ticari Senaryo ile oluşturulan e-Faturalar gönderimi yapılan alıcı firma tarafından kendi e-Dönüşüm portalı içerisinde görüntülenir.
 • Ticari senaryo ile oluşturulan e-Faturalar gönderdiğiniz firmaya 8 gün içerisinde KABUL/RED hakkı olarak faturanızı cevaplama hakkı sunar.
 • Mutabık olunan ve iptal edilmek istenen Ticari faturaların iptali için karşı firmanın faturanıza RED cevabı vermesi faturanızın iptal edilmesi için yeterli bir adımdır.
 • Ancak karşı firmanın 8 günlük cevap süresini doldurarak faturanızı cevaplamaması sistem gereği otomatik olarak 8ci gün sonunda kabul edilmiş olarak sistem içerisinde cevaplandırılmaktadır.
 • Kabul edilen Ticari senaryolu e-Faturanın iptali söz konusu olduğunda ise karşı firmadan iade faturası kesmesini talep edebilirsiniz.
 • İade faturası kesilmeyen durumda ise Temel Fatura için de geçerli olan e-fatura iptal adımlarını izleyebilirsiniz.

Temel Senaryolu e-Faturaların İptal Adımları

 • GİB Gönderimi tamamlanan faturanızı Giden Faturalar menüsünden listeleyip faturayı tekrar görüntüleyerek senaryosunun ne olduğunu kesinleştiriniz.
 • Temel senaryo ile oluşturulan e-Faturalar ve kabulü gerçekleşen Ticari faturalarınız için karşı firmadan iade faturası kesmesini talep edebilirsiniz.
 • İade faturasının alınamadığı durumlarda ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura İptal Portalına mali mühür cihazınız ile giriş sağlayarak gönderilen e-faturanızın iptali için talep oluşturabilirsiniz.
 • e-Fatura İptal Portalına erişemediğiniz durumlarda noter aracılığıyla, taahhütlü mektubu veya elektronik imza kullanılarak KEP sistemi üzerinden harici yollarla gerçekleştirebilirsiniz. Ancak harici itiraz yolları ile iptal edilen e-faturanın sistemsel takibi yapılamayacağından dolayı yapılacak olan denetimlerde mükelleflerin itiraz/iptal işlemlerini harici yollardan gerçekleştirdiklerine dair tevsik edici bilgi ve belgeleri ilgililere sunma ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklaması gerekmektedir.

*GİB e-Fatura İptal Portalı Kullanım Klavuzuna Erişmek İçin Tıklayınız > 

*GİB e-Fatura İptal Portalına Erişmek İçin Tıklayınız >

 

TURKUAZSOFT ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter  Ayrıcalıklarından Faydalanın!

e-DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

Ankara e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter

Ankara e-Fatura Yazılımı Turkuazsoft ile Avantajlı!

Şimdi Süresiz-Sınırsız Paketlerle Ankara’da e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter’e geçme kolaylığı TURKUAZSOFT ile hizmetinizde!

Ankara’da e-FATURA‘ya geçme zorunluluğu olan firmalar artık TURKUAZSOFT ile çok daha kolay e-Fatura’ya geçişini tamamlıyor. Zorunluluk dışında ise isteğe bağlı her firma kolay geçiş sistemimizden dilediğince faydalanabilmektedir.

TURKUAZSOFT ile e-Fatura‘ya Kolay Geçiş Sistemi Ankara‘da artık çok daha avantajlı!

Anahtar teslim e-Fatura Ankara Yazılımı Proje kapsamında Mali Mühür başvuruları firmanız adına TURKUAZSOFT tarafından yapılarak hızlı bir şekilde mali mühür sahibi olmaktadır. Ardından belirlenen geçiş tarihiniz için Gelir İdaresi e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter başvuruları firmamız tarafından yapılarak sisteminiz aktif edilmektedir.

Kolay geçiş fırsatı sayesinde firmanızın GİB e-Fatura mükellefi onayından sonra adresinizde 2 Saat ÜCRETSİZ Eğitim Fırsatı!

TURKUAZSOFT kullanıcıları Ankara’da aynı günde e-FATURA gönderip alabilmelerinin yanı sıra dilerlerse e-ARŞİV ve e-DEFTER, e-İrsaliye’ye diledikleri tarihte geçiş yapabilmektedir.

TURKUAZSOFT ile e-FATURA‘ya geçen kullanıcılar ÜCRETSİZ başvuru imkanlarına ek olarak, Ankara’da e-FATURA, e-ARŞİV, e-İrsaliye vb. temel eğitimlerini adresinde veya uzaktan erişim desteği ile alarak çok daha kolay TURKUAZSOFT e-FATURA sistemini portal aracılığıyla kullanabilirler.

ERP Bağımsız Kullanım veya Kolay Entegrasyon Seçenekleriyle e-Dönüşüm Çok Daha Cazip! 

 • ERP Bağımsız özelliğimiz sayesinde Ankara e-Fatura yazılımında ticari muhasebe programı kullanmanıza gerek kalmadan ve ekstra masrafa girmeden Portal aracılığı ile e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Makbuz kesebilme imkanı sağlanır.
 • 300’den fazla ticari muhasebe yazılımına entegre olabilen TURKUAZSOFT, kolay entegrasyon özelliği sayesinde e-Fatura, e-Arşiv vb. faturalarınızı muhasebe programınıza aktararak carilerinize ekler ve stoklarınızdan ilgili faturaya istinaden düşme imkanı sunar.

TURKUAZSOFT ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter  Ayrıcalıklarından Faydalanın!
e-DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

5 Milyon TL Brüt Satış Hasılatı e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Zorunluluğu ile Diğer Uygulamalar Hakkında

5 Milyon TL Brüt Satış Hasılatı e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Zorunluluğu ve Diğer Uygulamalar Hakkında !

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet Tebliğlerinde Değişikliğe Gidilmiştir.

e-Fatura‘ya Geçiş Zorunlulukları

e-Fatura Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticari Yapanlar

e-Fatura Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Temmuz 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri Olan Mükellefler
 • EPDK Lisanslı Şirketler(bayiler dahil) – ÖTV I
 • Motorlu Taşıtlar (İmalatı, ithalatı, bayiliği) – ÖTV III
 • İnternet Aracılığı ile Satış/Kiralama İşlerine İnternet Siteleri Yoluyla Aracılık Edenler
 • İnternet Reklamları Yayınlayan İnternet Reklam Hizmet Aracıları
 • Bavul Ticareti Yapan Firmalar

e-Arşiv Fatura‘ya Geçiş Zorunlulukları

e-Arşiv Fatura Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • e-Fatura Uygulamasına Zorunlu Olan Tüm Mükellefler
 • İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılığı Yapanlar
 • İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar

Özel Uygulama: e-Arşiv Fatura Uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin düzenleyecekleri faturaların vergiler dahil toplam 30.000 TL’yi aşması durumunda(Vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL) e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

e-Defter‘e Geçiş Zorunlulukları

e-Defter Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler

e-Defter Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Temmuz 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • e-Fatura Uygulamasına Zorunlu Olan Tüm Mükellefler

e-İrsaliye‘ye Geçiş Zorunlulukları

e-İrsaliye Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlar

e-İrsaliye Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Temmuz 2020‘den itibaren geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • EPDK Lisanslı Şirketler(bayiler dahil) – ÖTV I
 • Motorlu Taşıtlar (imalatı, ithalatı ve bayiliği) – ÖTV III
 • Maden İşletme Ruhsat Sahipleri ve Bu Kişilerle Yaptığı Sözleşme İle Maden Üretenler
 • Şeker İmalatçıları
 • Demir Çelik Üreticileri /GTİP72/GTİP73
 • Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar
 • 25 Milyon TL ve Üzeri Kazanç Elde Eden e-Fatura Mükellefleri

e-Serbest Meslek Makbuzu‘na Geçiş Zorunlulukları

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Haziran 2020‘den itibaren  geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • 01.02.2020 itibariyle faaliyetlerine devam edenler

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması için 01.02.2020’den sonra faaliyetine başlayacak olan mükelleflerin başladıkları ayı izleyen 3. ay sonu itibariyle  geçişi zorunlu tutulmuştur.

e-Müstahsil Makbuzu‘na Geçiş Zorunlulukları

e-Müstahsil Makbuzu için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2020‘den itibaren  geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlar

e-Müstahsil Makbuzu için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Temmuz 2020‘den itibaren  geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • e-Fatura Uygulamasına Dahil Olup Müstahsil Makbuzu Düzenleyenler

e-Bilet‘e Geçiş Zorunlulukları

e-Bilet için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Temmuz 2020‘den itibaren  geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanlar

e-Bilet için aşağıda belirtilen mükelleflerin 1 Ocak 2021‘den itibaren  geçişi zorunlu tutulmuştur:

 • Kara-Deniz Taşımacılığında D1 Yetki Belgesi Olanlar

Özel Uygulama: Ayrıca yerli ve yabancı film gösteriminde bulunanların düzenledikleri e-Bilet, e-Bilet Raporu ve e-Bilet Rapor Özetlerini saklamaları zorunludur.

 

Kaynak

*Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019’da yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:509) ve Elektronik Defter Genel Tebliği(Sıra No:3)‘ne göredir.

> Vergi Usul Genel Tebliği(Sıra No:509)‘ne Erişmek İçin Tıklayınız

> Elektronik Defter Genel Tebliği(Sıra No:3)’ne Erişmek İçin Tıklayınız

 

TURKUAZSOFT ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter  Ayrıcalıklarından Faydalanın!
e-DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

E-Fatura’da Temel ve Ticari Fatura Farkı!

E-Fatura Uygulamasında Temel ve Ticari Faturalar

 1. Temel Fatura Nedir?

   

 2. Ticari Fatura Nedir?

   

E-Fatura kullanmaya başlayan mükellefler sistemlerini aktif halde ilk kullanımlarında karşılaştığı sorulardan biride Temel Fatura ve Ticari Fatura‘nın ne olduğu ve e-Fatura sisteminde ilk faturalarını hangisine göre düzenleyecekleri konusudur.

Bu yazımızda e-Fatura‘ya yeni geçen Mükelleflerin sıkça sorduğu Temel Fatura Nedir? Ticari Fatura Nedir? gibi soruların yanında Temel ve Ticari e-Faturalar arasındaki farklar nelerdir? sorusunu da cevaplayacağız.

E-Fatura kullanımında ilk faturanızı oluşturmaya başladığınız esnada karşılacağınız iki senaryo bulunmaktadır. Bunlar: Temel Fatura ve Ticari Fatura seçenekleridir. Önce Temel Fatura’nın ne olduğu ve hangi durumlarda kesilmesi uygun görüldüğünü açıklayalım.

turkuazsoft-e-fatura
TURKUAZSOFT ile sorunsuz bir e-Fatura deneyimi yaşayın!

Temel Fatura Nedir?

kesilen temel fatura örneği
Kesilen Temel Fatura Örneği

Temel Fatura senaryosu elektronik fatura(e-fatura) ortamında sistemden iletilen faturanın karşı firmaya ulaştırılması durumudur. Alıcı firma kendisine gönderilen e-fatura durumudaki temel faturayı kendi ekranında görüntüler.

Temel Fatura‘nın gönderim durumu söz konusu olduğunda gönderilen temel faturalar karşı tarafa kesilmiş ve kabul edilmiş elektronik fatura olarak geçerli bir fatura işlemi görür. Kendisine Temel Fatura kesilen firma, sistem üzerinden teslim aldığı faturaya KABUL/RED  işlemi uygulayamaz. 


Temel Fatura Kesilmesi Uygun Görülen Süreçler:

Temel Fatura, alıcı firmaya Kabul/Red seçenekleri sunmazken bu fatura türü daha çok hizmet faturalarında ve karşılıklı anlaşma sağlanan faaliyetler söz konusu olduğunda tercih edilmektedir.

Elektrik, su ve benzeri çeşitli hizmet faturalarında temel fatura olarak kesilmesi uygun görülürken buna ek larak sözleşmeye veya taahhüte dayalı çeşitli telekom, altyapı sağlama, hizmet sunma vb. hizmetlerinde temel fatura olarak senaryosu seçilip kesilmesi uygun görülmektedir.

Ticari Fatura Nedir?

Ticari Fatura, ticari fatura senaryosunda e-Fatura oluşturma esnasında senaryo seçimindeki bir diğer alternatiftir. Ticari faturalarda amaç ticari uyuşmazlıklar ve hatalarda firmaların kesilen faturalara cevap verme hakkı sağlar. Tarafına Ticari e-Fatura kesilen firma, ekranında görüntülediği Ticari Fatura’ya KABUL veya RED cevabını sistem üzerinden verir.

Ticari Fatura senaryosu e-faturaya geçen kullanıcıların %90’ı tarafından kullanılır. Mal alış ve satışlarında ticari fatura türü ticari hayatta daha uygun olmaktadır. Kesilen fatura için 8 günlük bir Kabul/Red cevabı karşı firmadan beklenir ancak bu süre faturanın kesildiği gün değil, faturanın karşı firmaya ulaştığı andan itibaren başlar. 8 gün içerisinde kabul veya reddedilmeyen ticari faturalar otomatik olarak kabul edilir ve her iki firma sisteminde de kabul edildi şeklinde görüntülenir.

e-Fatura Uygulamasının Avantajları

e-Fatura‘ya Geçmenin Avantajları Nelerdir ?

| turkuazsoft.com.tr

e-Fatura avantajları, fatura düzenleme maliyeti, fatura gönderme maliyeti ve diğer birçok konuda faturayı düzenleyen ve kabul eden taraflara önemli ölçüde büyük fırsatlar sunmaktadır.

Doğaya sağladığı katkılar ve düşük maliyet avantajına kadar firmalar e-Fatura‘ya geçerek kolay denetim, zaman tasarrufu ve genişletilmiş yönetim avantajları sayesinde işinizin kalitesini hemen artırın.

e-Fatura Uygulaması‘nın kullanıcılarına sağladığı genel avantajlar:

 • Kâğıt fatura kullanımının azalacağından dolayı baskı ve kâğıt giderlerinin azalması,
 • Arşivleme maliyetinin ortadan kalkması,
 • Alıcı ve satıcı arasında faturadan kaynaklı oluşan sorunların ortadan kalkması,
 • Bilgi ve belgelerin daha kolay denetlenmesi,
 • Faturayı kayıtlara alma sürecinin kısalması ve kayıt hataların azalması,
 • Gönderilen ve alınan faturalara anlık ulaşımın sağlanması,
 • Uluslararası firmalar ile entegrasyonu daha kolay sağlanacak olması,
 • Vergi kayıplarının ve kaçaklarının önlenmesi,
 • Vergi denetiminin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılması,
 • Kağıt kullanımının azalmasıyla birlikte çevreye vermiş olduğu katkı ile genel avantajlarını sıralamak mümkündür.

e-Fatura ile Maliyetler Minimumda

e-Fatura Uygulaması’nın en büyük ve en cazip avantajı firmanızı her zaman en düşük maliyette tutmasıdır. Dijiital ortamda çalışma süreniz matbu evraklara göre daha kısa sürerken gönderi zarfı, kağıt dökümü ve yazıcı maliyetleri gibi birçok matbaa ve kırtasiye masraflarınızı minimuma düşürür. e-Fatura ile kağıt kullanımının ortadan kalkması ile; baskılama, yazıcı çıktısı alma, imzalama, kaşe ve mühür işlemleri ile birlikte depolama gibi büyük masraflarınızın da ortadan kalmasına yardımcı olur. Kağıt faturalarda ve evraklarda hatalı bilgileri düzeltmenin firmanıza olan maliyeti yine elektronik ortam sayesinde minimuma iner. Bununla beraber, alınan ve gönderilen faturayı düzeltme, evrak karşılaştırma ve eşleştirme gibi süreçlerin zaman kaybına neden olması engellenir. Elektronik ortamda yapılan tüm belge süreçleriniz sayesinde işgücü azalarak personel maliyetlerinize direkt olarak bu durum olumlu olarak yansır. Bu sayede e-Fatura, kobi şirketlerin hızla büyümesine yardımcı olurken büyük ölçekli firmaların ise kolay tasarruf yapmasına olanak sağlar.

Faturalama ve Ödeme Süreçleriniz e-Fatura ile Hız Kazanır

e-Faturanın hazırlanma ve baskı süreci matbu kağıt faturadan çok daha hızlı ve kolay bir süreçtir.  Saniyeler içerisinde faturanızı oluşturarak e-Faturanızı bir tık ile kesebilirsiniz. Dahası, e-faturanın hızla kesilmesinin yanında, alıcıya anında iletebilme özelliğinden dolayı personel zamanından oldukça fazla tasarruf elde etmenizi sağlar. Kağıt faturalamayı düzenleme, gönderme(kargolama) ve karşı firmanın gönderdiğiniz faturayı faturayı işleme süreci ortalama 5 gün sürmektedir. Ancak e-fatura elektronik ortam avantajını kullanarak anında faturanızı karşı tarafa göndermenizi sağlayarak tüm bu süreci dakikalara dönüştürür.

e-Faturalarınız Anında Arşivlenir ve Fatura Kaybınız Ortadan Kalkar

e-Fatura uygulamasına geçtiğiniz zaman, faturalarınız elektronik ortamda arşivlenme imkanı bulunduğundan faturalarınızı dilediğiniz her an tekrar görüntüleyebilirsiniz. Çok önceden kestiğiniz bir faturayı klasörler arasında bulmakla vakit harcamaz ve anında e-faturanızı tekrar bulabilirsiniz. Maddi fatura gönderiminiz ortadan kalkacağı için ise faturalarınızın ortadan kaybolma, gönderi sırasında kaybolma veya yanlış fatura gönderimi gibi sorunlar ortadan kalkar. Tüm e-fatura süreçleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aracı olduğu elektronik sistemler ile gönderildiğinden e-faturalarınızın kaybolma riski sıfıra düşer.

e-Fatura ile Doğayı Koruyun

e-Fatura ile kağıt tüketimini en düşük seviyeye indirerek doğa dostu firma olma özelliğinizi sürdürebilirsiniz. Doğyı koruyan dijtal e-Belge uygulamaları sayesinde sürdürülebilir doğaya bir katkı olarak firma sorumluluğunu üstlenin. Ağaç kesilmesine önlem alarak elektronik uygulamaya geçiş süreçleriniz içerisinde bile kağıt kullanımına özen gösteren firma ünvanınızı koruyabilir ve geliştirebilirsiniz. Böylece e-faturaya geçen firmalar doğanın korunmasına yardımcı olarak sürdürülebilir çevreyi mümkün kılar.

> Vergi Usul Genel Tebliği(Sıra No:509)‘ne Erişmek İçin Tıklayınız

TURKUAZSOFT ile e-Fatura‘ya Geçmek Şimdi Çok Kolay!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

Call Now Button