Satış Danışma Hattı: 0(850) 532 43 40 | 0(312) 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

e-SMM

| Elektronik Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek mensuplarını ilgilendiren, mesleklerine ilişkin tahsilatları elektronik ortamda oluşturma, düzenleme ve muhafaza etmesiyle birlikte GİB’e raporlama işlemlerini kapsamaktadır.

e-SMM Nedir?

e-SMM 3 aşamadan oluşur ve bu aşamaların gerçekleşmesi zorunludur.

1. Serbest Meslek Makbuzu elektronik ortamda hazırlanır. Turkuazsoft Özel Entegratör Sistemi ile, kullanıcı adı ve şifre ile her tüm internet tarayıcılarından erişebileceğiniz bir platform sunar. Bu portal sistemi bağlantınızın olduğu her yerden sisteme erişebilmenizi ve tüm elektronik makbuz süreçlerinizi yönetmenizi sağlar. Portal girişi yapıldıktan sonra makbuzlarınızı oluşturabilir, oluşturduğunuz makbuzlara ulaşabilmenizin yanında excel programına aktarıp raporları alınabilir ve istediğiniz bilgiye kolayca erişebilirsiniz.

2. Alıcısına elektronik (e-posta) ortamda veya kağıt ortamda iletilir.Düzenlenen bir e-Serbest meslek makbuzun alıcıya mutlaka iletilmesi gerekmektedir. Bu belgenin alıcısına, makbuzu elektronik ortamda ya da kağıt çıktı şeklinde iletebilirsiniz.

 

3. Hizmet sağlayıcısı olan Özel Entegratör tarafından günlük olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ’na raporlanır.e-SMM belgesi oluşturulduktan sonra doğrudan alıcıya iletildiği için GİB’e bir kopyası gönderilmez. GİB, düzenlenen bu makbuzlardan Özel Entegratör tarafından kendisine raporlanmadığı sürece bilgi sahibi olmadığı gibi düzenlenen makbuzlar GİB’e rapor edilmediğinde geçerliliği olmaz.Turkuazsoft e-SMM sistemi ile bu belgeleri günlük olarak GİB’e raporlamaktadır. Özel Entegratör tarafından GİB’e raporlama işleminden sonra, e-SMM belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı e-Serbest Meslek Makbuzu Sorgulama adresinden kontrol edilebilmektedir.

7/24 Canlı e-Belge Sistemi

Uzaktan Erişim Desteği

Mobil Erişim Özelliği

e-Serbest Meslek Makbuzu'nun Avantajları Nelerdir ?
  • Basım, gönderim, arşivleme gibi maliyetler minimum düzeye iner.
  • Elektronik ortamda gönderilen makbuzlar zamandan tasarruf sağlamakla birlikte, gönderilen makbuza kopyalama işlemi yapılarak yeni makbuz oluşturmada ki zaman kaybı da yok olacaktır.
  • 10 yıl boyunca saklanan belgeleriniz sayesinde veri kaybı olmayacak güvenli bir şekilde makbuzlara erişim sağlayabileceksiniz.-Makbuz için kesilen ağaçların kesilme oranında azalma olduğu için çevrenin korunması için büyük fayda sağlar.
  • Anlık ve otomatik bir şekilde sağlanan veri kaydı ile hata ihtimali en aza indirilirken, oluşturulan belgelerin taslaklara eklenmesiyle kontrol düzeyini artırmaktadır.