SATIŞ DANIŞMA HATTI :   0850 532 43 40 - 0312 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

e-DEFTER’i Yedekleme Zorunluluğu Sadece Entegratör Firmalara Veriliyor!

Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlarda da 1.7.2019 tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Artık mükelleflerin E-Defter’i bulut yada local ortamda kullanmanıza bakılmaksızın ikinci kopyalarını saklama izni alan Özel Entegratörlerde saklamak zorundasınız.

GİB Tebliğ Ulaşmak iiçin TIKLAYINIZ.

TURKUAZSOFT ile defterlerinizi ÖZEL ENTEGRATÖR sayesinde saklamasını gerçekleştirmek için hemen bilgi alabilirsiniz:

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

50 BİN TL ve Üzeri Faturaların e-Arşiv Olarak Düzenlenmesi Zorunluluğu!

Zorunluluğun hayata geçmesi ile birlikte elektronik e-Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce  düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50 bin TL ve üzerinde olması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv uygulaması kapsamında e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunlu oluyor. Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının belirlenen hadleri aşması durumunda, faturaların her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi /alınması zorunluluğu bulunuyor.

İlgili tebliğ taslağına buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğ hakkında daha fazla bilgi almak ve hizmetlerimiz hakkında sorularınız için bizi arayın!

0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

TURKUAZSOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

 

e-Serbest Meslek Makbuzu ve Müstahsil Makbuz’nda Zorunluluk Geliyor!

e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına 1/7/2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları, mal sevkiyatı işlemleri ile serbest meslek mensubu grupları belirlenmiştir. Yıllık cirosu 25 Milyon TL olan tüm işletmelerin e-İrsaliye’ye geçmesi zorunlu hale gelmiştir.

Tebliğe e-Dekont uygulaması da dahil edilerek bankaların hali hazırda kağıt ortamda düzenlemek, muhafaza ve ibraz etmek durumunda kaldığı DEKONT belgesinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenip, muhafaza ve ibraz edilmesine imkan verilmesi ve bu düzenleme ile dileyen bankaların söz konusu uygulamadan yararlanabilmesine imkan verilmiştir.

Tebliğ’in devamı için tıklayın.

Tebliğ hakkında daha fazla bilgi almak ve hizmetlerimiz hakkında sorularınız için bizi arayın!

0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

TURKUAZSOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

 

E-TİCARET YAPAN MÜKELLEFLERİN CİROSUNA BAKILMAKSIZIN E-ARŞİV FATURA ZORUNLULUĞU GELİYOR!

E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları kararlaştırılmıştır!

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ hakkında daha fazla bilgi almak ve hizmetlerimiz hakkında sorularınız için bizi arayın!

TURKUAZSOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

 

 

Cirosu 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere 1/72019 tarihine kadar e-ARŞİV Zorunluluğu Geliyor!

Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere, 1/7/2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)  5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1/7/2019 tarihine kadar) e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu kararlaştırılmıştır.

Tebliğ’in devamı için tıklayın.

Tebliğ hakkında daha fazla bilgi almak ve hizmetlerimiz hakkında sorularınız için bizi arayın!

TURKUAZSOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

0850 532 43 40 – 0312 830 69 59