SATIŞ DANIŞMA HATTI :   0850 532 43 40 - 0312 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

KEP | Kayıtlı Elektronik Posta

TURKUAZSOFT ile KEP Adresiniz 15 Dakikada Hazır !

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) NEDİR?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şekli olarak değerlendirilir.

KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti
altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne
olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit
edilmesini sağlamaktadır. Elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde
e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

 

KEP NEDEN KULLANILMALIDIR?

KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim
olduğu ve gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu, güvenli e-imza ve zaman damgası kullanılarak kesin
olarak tespit edilebilmektedir. Sistem içerisinde yer alan taraflar arasında, gönderici taraf iletinin kendisi
tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını ve iletim zamanını inkar
edememektedir.

Kayıtlı elektronik posta (KEP), Yönetmelikte “elektronik iletilerin, gönderimi ve
teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik
postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmakta ve KEP iletisi de “KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından
üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış ileti” olarak ifade edilmektedir.

 

KEP SİSTEMİ İLE YAPILABİLECEK İŞLEMLER

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında
elektronik olarak gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve
bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir.

Şirketler ile gerçek kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, belge paylaşımı, sözleşme, tebligat,
ihtar/ihbar, e-fatura, telefon görüşme dökümleri, banka talimatları, hesap ekstreleri, kredi kartı ekstre
gönderimleri, siparişler, ihale teklifleri, e-ticaret işlemleri gibi sayısız alanda kullanılmaya başlanacaktır.
Kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik
belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEPHS tarafından verilecek katma değerli hizmetleri ile
mümkün olabilecektir.

 

TURKUAZSOFT SATIŞ DESTEK HATTI

0(850) 532 43 40 – 0(312) 830 69 59