SATIŞ DANIŞMA HATTI :   0850 532 43 40 - 0312 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

ÖKC MALİ RAPORLARININ GİB’E ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİMİ İLE
BİLDİRİM YÖNTEMİNİN TERCİHİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR DOKÜMANI
Eylül 2018

1- TERCİH BİLDİRİMİ ekranı ne amaçla hazırlanmıştır?
483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca; eski nesil yazarkasalarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilme imkanı verilen mükelleflerin, düzenlenen ÖKC (Z) raporlarına ait mali bilgileri;

1/10/2018 tarihinden itibaren,
a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,
c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,
olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacağı ve Gelir İdaresi Başkanlığının ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bildirilecek bilgilerin içeriği, formatı, standardı, başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esasları www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkili olduğu açıklanmıştır.

Belirtilen tebliğ hükümleri gereğince,

ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e HANGİ YÖNTEM ile bildirileceğinin, mükelleflerimizce TERCİH EDİLECEĞİNİN kayıt altına alınması amacıyla TERCİH BİLDİRME EKRANI https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresinde kullanıma açılmıştır.

Tercih Bildirim Ekranının kullanımına ilişkin Teknik Kılavuz’a https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Basvuru_ve_Bildirimlere_Iliskin_ve_Usul_ve_E saslar_Teknik_Kilavuzu_Surum_2_0_310720108.pdf adresinden,

ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla ya da e-Arşiv Özel Entegratörleri aracılığıyla ÖKC’lerden gerçekleştirilecek satışların bildirimine ilişkin Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu’na https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/OKC_Mali_Rapor_Bildirimine_Iliskin_Teknik_ Kilavuz_v1_4_30072018.pdf adresinden,
ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

2- Tercih bildiriminde kimler bulunmak zorundadır?
Faaliyetlerinde Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC-Yazarkasa) kullanmakta olan mükellefler hangi yöntemle Gelir İdaresi Başkanlığına ÖKC Mali Rapor bilgisini (söz konusu bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir) bildireceklerini elektronik ortamda GİB iletmek üzere Tercih Ekranına girerek yöntem tercihi bildirimlerini gerçekleştirmek zorundadır.
Faaliyetlerinde ÖKC kullanmayan mükelleflerin tercih bildiriminde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Dökümanın tümüne ulaşmak için: tıklayınız

Call Now Button