SATIŞ DANIŞMA HATTI :   0850 532 43 40 - 0312 830 69 59 bilgi@turkuazsoft.com.tr

e-Fatura Uygulamasının Avantajları

e-Fatura‘ya Geçmenin Avantajları Nelerdir ?

| turkuazsoft.com.tr

e-Fatura avantajları, fatura düzenleme maliyeti, fatura gönderme maliyeti ve diğer birçok konuda faturayı düzenleyen ve kabul eden taraflara önemli ölçüde büyük fırsatlar sunmaktadır.

Doğaya sağladığı katkılar ve düşük maliyet avantajına kadar firmalar e-Fatura‘ya geçerek kolay denetim, zaman tasarrufu ve genişletilmiş yönetim avantajları sayesinde işinizin kalitesini hemen artırın.

e-Fatura Uygulaması‘nın kullanıcılarına sağladığı genel avantajlar:

  • Kâğıt fatura kullanımının azalacağından dolayı baskı ve kâğıt giderlerinin azalması,
  • Arşivleme maliyetinin ortadan kalkması,
  • Alıcı ve satıcı arasında faturadan kaynaklı oluşan sorunların ortadan kalkması,
  • Bilgi ve belgelerin daha kolay denetlenmesi,
  • Faturayı kayıtlara alma sürecinin kısalması ve kayıt hataların azalması,
  • Gönderilen ve alınan faturalara anlık ulaşımın sağlanması,
  • Uluslararası firmalar ile entegrasyonu daha kolay sağlanacak olması,
  • Vergi kayıplarının ve kaçaklarının önlenmesi,
  • Vergi denetiminin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılması,
  • Kağıt kullanımının azalmasıyla birlikte çevreye vermiş olduğu katkı ile genel avantajlarını sıralamak mümkündür.

e-Fatura ile Maliyetler Minimumda

e-Fatura Uygulaması’nın en büyük ve en cazip avantajı firmanızı her zaman en düşük maliyette tutmasıdır. Dijiital ortamda çalışma süreniz matbu evraklara göre daha kısa sürerken gönderi zarfı, kağıt dökümü ve yazıcı maliyetleri gibi birçok matbaa ve kırtasiye masraflarınızı minimuma düşürür. e-Fatura ile kağıt kullanımının ortadan kalkması ile; baskılama, yazıcı çıktısı alma, imzalama, kaşe ve mühür işlemleri ile birlikte depolama gibi büyük masraflarınızın da ortadan kalmasına yardımcı olur. Kağıt faturalarda ve evraklarda hatalı bilgileri düzeltmenin firmanıza olan maliyeti yine elektronik ortam sayesinde minimuma iner. Bununla beraber, alınan ve gönderilen faturayı düzeltme, evrak karşılaştırma ve eşleştirme gibi süreçlerin zaman kaybına neden olması engellenir. Elektronik ortamda yapılan tüm belge süreçleriniz sayesinde işgücü azalarak personel maliyetlerinize direkt olarak bu durum olumlu olarak yansır. Bu sayede e-Fatura, kobi şirketlerin hızla büyümesine yardımcı olurken büyük ölçekli firmaların ise kolay tasarruf yapmasına olanak sağlar.

Faturalama ve Ödeme Süreçleriniz e-Fatura ile Hız Kazanır

e-Faturanın hazırlanma ve baskı süreci matbu kağıt faturadan çok daha hızlı ve kolay bir süreçtir.  Saniyeler içerisinde faturanızı oluşturarak e-Faturanızı bir tık ile kesebilirsiniz. Dahası, e-faturanın hızla kesilmesinin yanında, alıcıya anında iletebilme özelliğinden dolayı personel zamanından oldukça fazla tasarruf elde etmenizi sağlar. Kağıt faturalamayı düzenleme, gönderme(kargolama) ve karşı firmanın gönderdiğiniz faturayı faturayı işleme süreci ortalama 5 gün sürmektedir. Ancak e-fatura elektronik ortam avantajını kullanarak anında faturanızı karşı tarafa göndermenizi sağlayarak tüm bu süreci dakikalara dönüştürür.

e-Faturalarınız Anında Arşivlenir ve Fatura Kaybınız Ortadan Kalkar

e-Fatura uygulamasına geçtiğiniz zaman, faturalarınız elektronik ortamda arşivlenme imkanı bulunduğundan faturalarınızı dilediğiniz her an tekrar görüntüleyebilirsiniz. Çok önceden kestiğiniz bir faturayı klasörler arasında bulmakla vakit harcamaz ve anında e-faturanızı tekrar bulabilirsiniz. Maddi fatura gönderiminiz ortadan kalkacağı için ise faturalarınızın ortadan kaybolma, gönderi sırasında kaybolma veya yanlış fatura gönderimi gibi sorunlar ortadan kalkar. Tüm e-fatura süreçleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aracı olduğu elektronik sistemler ile gönderildiğinden e-faturalarınızın kaybolma riski sıfıra düşer.

e-Fatura ile Doğayı Koruyun

e-Fatura ile kağıt tüketimini en düşük seviyeye indirerek doğa dostu firma olma özelliğinizi sürdürebilirsiniz. Doğyı koruyan dijtal e-Belge uygulamaları sayesinde sürdürülebilir doğaya bir katkı olarak firma sorumluluğunu üstlenin. Ağaç kesilmesine önlem alarak elektronik uygulamaya geçiş süreçleriniz içerisinde bile kağıt kullanımına özen gösteren firma ünvanınızı koruyabilir ve geliştirebilirsiniz. Böylece e-faturaya geçen firmalar doğanın korunmasına yardımcı olarak sürdürülebilir çevreyi mümkün kılar.

> Vergi Usul Genel Tebliği(Sıra No:509)‘ne Erişmek İçin Tıklayınız

TURKUAZSOFT ile e-Fatura‘ya Geçmek Şimdi Çok Kolay!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

e-Fatura Uygulamasının Yasal Dayanakları

e-Fatura Uygulamasının Yasal Dayanakları

| turkuazsoft.com.tr

e-Fatura uygulama kapsamında V.U.K. mükerrer 242. Maddesinin 2 numaralı fıkrasında;

“Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tâbi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esasları düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır” ifadesine yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı V.U.K’ dan aldığı yetki ile e-fatura uygulamasına yönelik 397, 421, 424, 433, 447, 448 ve 454 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğleri ve 421 Sıra No.lu Tebliğe ilişkin açıklamaların yer aldığı V.U.K.. 58/2013.03 Sayılı V.U.K. sirküsü yayınlamıştır.

 

> Vergi Usul Genel Tebliği(Sıra No:509)‘ne Erişmek İçin Tıklayınız

 

TURKUAZSOFT ile e-Fatura‘ya Geçmek Şimdi Çok Kolay!

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

e-DEFTER’i Yedekleme Zorunluluğu Sadece Entegratör Firmalara Veriliyor!

Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlarda da 1.7.2019 tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Artık mükelleflerin E-Defter’i bulut yada local ortamda kullanmanıza bakılmaksızın ikinci kopyalarını saklama izni alan Özel Entegratörlerde saklamak zorundasınız.

GİB Tebliğ Ulaşmak iiçin TIKLAYINIZ.

TURKUAZSOFT ile defterlerinizi ÖZEL ENTEGRATÖR sayesinde saklamasını gerçekleştirmek için hemen bilgi alabilirsiniz:

DANIŞMA HATTI: 0850 532 43 40 – 0312 830 69 59

GİB UBL-TR Kod Listeleri (İstisna, Tevkifat ve Muafiyet Kodları)

Ekim 2015 Yayın Tarihli bu dokümanda yer alan kodlar ve ilgili oranlar mevzuattaki değişikliklere bağlı olarak ilgili birimlerce değiştirilebilmektedir. Bu listeler duyurunun yayımlandığı tarih itibari ile günceldir. Mükellefler bu listelerin güncelliğinin takibini yapmakla yükümlüdür.

Gelir İdaresi Başkanlığı  UBL-TR Kod Listeleri (İstisna, Tevkifat ve Muafiyet Kodları) Dökümanına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Call Now Button